Sklep firmowy MAMMUT Zakopane, ul. Kościuszki 6

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLIMBROCK.PLNiniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów przez  FHU Polzbyt Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego climbrock.plPOSTANOWIENIA OGÓLNE1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego climbrock.pl jest:

FHU Polzbyt Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 6

34-500 Zakopane

NIP 7361553907

REGON: 004407833

 Wpisy do Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000039795


2. Klientem sklepu climbrock.pl może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, posiadające zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Wypełniając formularz Kupujący potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych.

5. Sklep może opóźnić realizację zamówienia lub całkowicie jej odmówić, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerze.

7. Nie realizujemy zamówień, które w ciągu 72h nie zostały potwierdzone przez Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie.

8. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie.

9. Ceny towarów w sklepie internetowym climbrock.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

10. Sklep internetowy climbrock.pl realizuje zamówienia złożone drogą e- mail lub telefonicznie tylko w szczególnych przypadkach.

11. Sklep internetowy climbrock.pl nie realizuje zamówień składanych za pomocą inny form komunikacji, niż wskazane w pkt 4 i 10.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:

a) częściowa realizacja zamówienia

b) wydłużenie czasu oczekiwania

c) odstąpienie od umowy ( anulowanie całości zamówienia).

13. Zamówienie nie można być anulowane drogą telefoniczną.

14. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora (nie dotyczy towaru, do sprzedaży którego Sklep zobowiązany jest na podstawie umowy komisu).

15. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

16. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.

17. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 PLN.PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA18. Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier ( nie dotyczy płatności za towar wysyłany poza granice RP)

- przelewem bankowym

- za pośrednictwem serwisu Dotpay

- kartą kredytową

- gotówką przy odbiorze (w siedzibie Sklepu)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

19. Warunkiem realizacji zamówień, za które płatności dokonuje się przelewem bankowym jest zaksięgowanie wpłaty na koncie firmy FHU Polzbyt Sp. z o.o., właściciela sklepu Climbrock.pl.

Dane do przelewu:

FHU Polzbyt Sp. zo.o.

ul. Kościuszki 6

34-500 Zakopane

nr konta : 98 1020 3466 0000 9802 0002 1667

20. Termin płatności:
a. w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

21. Dostarczenie towaru następuje w terminie 30 dni, pod warunkiem dostępności towaru w ciągłej sprzedaży. Jeżeli towar dostępny jest w magazynie Sklepu, zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych.

22. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

23. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 300 złotych przy płatności z góry lub 600 zł przy płatności za pobraniem koszty przesyłki pokrywa sprzedawca (koszty zostają zawarte w cenie towaru, dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie kraju)

24. Razem z towarem dostarczana jest faktura VAT lub paragon (nie dotyczy towaru, do sprzedaży którego sklep zobowiązany jest na podstawie umowy komisu).ZWROT I WYMIANA TOWARU25. Osobie fizycznej zawierającej umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z Jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

26. W przypadku odstąpienia od umowy należy wypełnić dokument zwrotu oraz odesłać towar w nienaruszonym stanie ( brak oznak użytkowania ) na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu.

27. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona odstępująca od umowy, do wysokości najniższego kosztu przesyłki oferowanego przez Sklep.

28. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem pocztowym.

29. W przypadku wystawienia faktury VAT warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.

30. Wartość towaru zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar, paragon oraz wypełniony dokument zwrotu.

31. Zwrot dokonywany jest drogą przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

32. W przypadku zakupu na fakturę VAT zwrot pieniędzy nastąpi a ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep podpisanej przez klienta kopii faktury korygującej.

33. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie.

34. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący.REKLAMACJE i GWARANCJE35. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem climbrock.pl za pomocą adresu e – mail: sklep@climbrock.pl. Należy wypełnić druk zgłoszenia reklamacji i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w zgłoszeniu.

36. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.

37. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem, niekompletny bądź uszkodzony, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sklep o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamację zgodnie z procedurą. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru (nie dotyczy wad ukrytych).

38. Reklamowany towar należy odesłać na adres: FHU Polzbyt Sp. zo.o. ul. Kościuszki 6, 34-500 Zakopane. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

39. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem pocztowym.

40. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzęt do reklamacji powinien być oddany czysty, w innym przypadku serwis naliczy koszty czyszczenia sprzętu zgodnie z cennikiem serwisowym. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z reklamacji. Firma Polzbyt sp. zo.o. nie wydaje duplikatów rewersów i nie odpowiada za ewentualne skutki zgubienia rewersu. W przypadku napraw wymagających skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta termin naprawy może ulec wydłużeniu. Czas naprawy może zostać wydłużony do 3 miesięcy. Niniejszy dokument bez podpisu i pieczątki firmy Ludzie Gór jest nieważny. Nie odebranie sprzętu w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia do naprawy, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., firma FHU Polzbyt Sp. z o.o. potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

41. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

42. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

43. W razie wykrycia wad produktu Kupujący może również skorzystać bezpośrednio u producenta ( dystrybutora, importera lub innego podmiotu wskazanego w gwarancji ) produktu lub we wskazanych serwisach ( dotyczy produktów objętych gwarancją producenta )z uprawnień wynikających z gwarancji jakości (dotyczy towaru, na który gwarancja taka jest udzielana).

44. Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta ( dystrybutora, importera lub innego podmiotu wskazanego w gwarancji ) nie wyłączają uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu ( niezgodności towaru z umową ), realizowanych w sposób wskazany w pkt 32 i 34-36.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

45. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane  wymagane do świadczenia usług i realizacji transakcji (w szczególności adres email, Imię i Nazwisko, telefon oraz dane adresowe lub kontaktowe oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu).
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

46. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

47. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu ludziegor.pl .
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta.
Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym w wykorzystaniem telekomunikacyjne urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego.
Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych.
Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści reklamowych do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.

48. Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, rozwoju i utrzymania oprogramowania.
Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas procesach realizacji kampanii reklamowych.
Dane dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych

49. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

50. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 51. Administratorem danych osobowych jest FHU Polzbyt Sp. zo.o. ul. Kościuszki 6. 34-500 Zakopane email: sklep@climbrock.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w trakcie użytkowania nabytego produktu. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem produktów użytkowanych zgodnie z instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta, importera, dystrybutora lub inny podmiot udzielający gwarancji. Nie dotyczy to produktów, na które gwarancja nie została udzielona.

53. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez sklep climbrock.pl znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

54. W przypadku zawierania umowy z podmiotem mającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza granicami RP prawem właściwym dla stosunku wynikającego z zawieranej umowy sprzedaży jest prawo polskie.

55. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15-03-2020r.

56. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego Regulaminu musi być jednoznacznie oznaczona w treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

55. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

56. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu, bądź z zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sytuacji, w której Strona zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozywającego.

57. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm. ) a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO. 


 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel